BIOOMA SEP 12

Popis:

BIOOMA SEP 12 je vhodný jako formový olej při výrobě pohledových betonových ploch nebo panelů. Doporučuje se při oddělování železných nebo dřevěných forem a bednění ve stavebnictví, na povrch bednění se nanáší stříkací pistolí nebo štětcem. S úspěchem se používá jako oddělovací prostředek na nákladových plochách automobilů při transportu lepivých materiálů např. jílů, hlín nebo živičných směsí. BIOOMA SEP 12 nepůsobí korozivně na ocel a je zdravotně nezávadný.

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Biooma