BIOOMA SEP 7

Popis:

BIOOMA SEP 7 je vhodný jako separační olej při výrobě pohledových betonových ploch nebo panelů. Doporučuje se při oddělování železných, plastových nebo dřevěných forem a bednění ve stavebnictví, na povrch bednění se nanáší stříkací pistolí nebo štětcem. S úspěchem se používá jako oddělovací prostředek na nákladových plochách automobilů při transportu lepivých materiálů např. jílů a hlín.

Použití:

BIOOMA SEP 7 nepůsobí korozivně na ocel, je zdravotně nezávadný a při práci s ním je třeba dodržovat běžné hygienické zásady.

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Biooma