BIOOMA LES 68

Popis:

BIOOMA LES 68 je biologicky odbouratelný olej vyrobený na bázi modifikovaného rostlinného a minerálního oleje s mazivostními a antikorozivními přísadami. Je biologicky velmi dobře rozložitelný, nevnáší do životního prostředí škodlivé látky. Olej má velmi dobré mazací vlastnosti a svým složením účinně zabraňuje polymeraci při dlouhodobém působení vysokých teplot. Je vhodný pro mazání řetězů lišt motorových, elektrických a stacionárních pil a lesních strojů. Díky svému složení je také vhodný pro ztrátové mazání řetězových článkových dopravníků a ztrátových kluzných vedení v těžebním a dřevozpracujícím průmyslu.

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Biooma