BIOOMA LES 68

Popis:

BIOOMA LES 68 je olej pro ztrátové mazání, vhodný pro mazání lišt motorových pil, kluzných ložisek, elektrických a stacionárních pil a lesních strojů. Díky svému složení je také vhodný pro ztrátové mazání řetězových článkových dopravníků a ztrátových kluzných vedení v těžebním a dřevozpracujícím průmyslu. Olej má velmi dobré mazací vlastnosti a svým složením účinně zabraňuje polymeraci při dlouhodobém působení vysokých teplot

Použití:

BIOOMA LES 68 nepůsobí korozivně na ocel, je zdravotně nezávadný, při práci s ním je třeba dodržovat běžné hygienické zásady.

Bezpečnostní text:

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Biooma