BIOOMA HYD 32 LA

Popis:

BIOOMA HYD 32 LA je biologicky velmi dobře rozložitelný, nevnáší do životního prostředí škodlivé látky. Olej má velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti a zvýšenou oxidační stabilitu. Je vhodný pro nižší pracovní teploty. Nedoporučuje se používat v zařízeních, kde pracovní teplota oleje dlouhodobě překračuje 60°C. Olej je primárně určen pro hydraulické systémy na vodních dílech. Lze jej používat pro dlouhodobé náplně hydrodynamických a hydrostatických systémů, které jsou součástí jezů, zdymadel, rychlouzávěrů vodních elektráren a pod.

Použití:

BIOOMA HYD 32 LA nepůsobí korozivně na ocel, hořlavá kapalina IV. třídy, je zdravotně nezávadný, při práci s ním je třeba dodržovat běžné hygienické zásady.

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Biooma