CARLINE zimní směs do ostřikovačů -30°C

Popis:

Směs do ostřikovačů automobilových skel a světlometů vč. polykarbonátových. Je určená pro zimní provoz. Odstraňuje nečistoty způsobené provozem vozidla. Nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie. Neobsahuje methanol.

Bezpečnostní text:

H226 Hořlavá kapalina a páry.; H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

CARLINE zimní směs do ostřikovačů -30°C Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500