CARLINE Zimní směs do ostřikovačů -80°C

Popis:

Směs do ostřikovačů automobilových skel a světlometů vč. polykarbonátových. Je určená pro zimní provoz. Odstraňuje nečistoty způsobené provozem vozidla. Nenarušuje lak, pryž ani ostatní části karoserie. Neobsahuje methanol.

Použití:

Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Značka:

CarLine