CARLINE Čistič brzd

Popis:

Vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd ( brzdové obložení, kotouče, destičky a obložení spojky ). Ideální čistidlo pro zaolejované a mastné části strojů s využitím v celém strojním a automobilovém průmyslu, při montážích a opravách. Odstraňuje beze zbytku mastnotu, prach a různé nečistoty, ztvrdlá mazadla ze závěsů a kloubů, zbytky olejů z karburátoru, motoru a převodovek. Je nekorosivní a nenapadá gumové i plastové části vozu a strojů.

Bezpečnostní text:

H222: Extrémně hořlavý aerosol., H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout., H315: Dráždí kůži., H336: Může způsobit ospalost nebo závratě., H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine