CARLINE ANTIFREEZE K-J

Popis:

Koncentrovaná chladicí kapalina s dlouhou životností. Je určena pro použití v chladicích systémech zážehových a vznětových motorů asijských vozů.

Normy a specifikace:

Hyunday-KIA MS 591-08, Mazda MES MN 121K, Mitsubishi ES-X64217, Ssangyong SES-N-761, Renault 41-01-001-T, JIS K 2234, KS M 2142, BS 6580, FL22, ASTM D 3306.

Použití:

CARLINE ANTIFREEZE K-J se ředí demineralizovanou vodou a používá se pro uzavřené chladicí systémy benzínových, či dieselových motorů. Kapalina díky svému složení zaručuje dlouhodobou antikorozní ochranu vše ch kovových součástí chladicího systému vozidla. Její výměnný interval je 10 let (200.000km), nebo dle doporučení výrobce vozidla (viz servisní manuál). Její minimální trvanlivost v originálním obalu je 60 měsíců od data výroby. Ředění: ANTIFREEZE K-J DEMI VODA BOD TUHNUTÍ 30% : 70% -15°C 40% : 60% -26°C 50% : 50% -35°C 60% : 40% -52°C Tolerance teplot +/- 2°C

Bezpečnostní text:

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H370 Způsobuje poškození orgánů. H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H302 Zdraví škodlivý při požití.

Značka:

CarLine