CARLINE GARDEN BIO 68

Popis:

Garden BIO 68 je vhodný pro mazání řetězů lišt motorových, elektrických a stacionárních pil a lesních strojů. Díky svému složení je také vhodný pro ztrátové mazání řetězových článkových dopravníků a ztrátových kluzných vedení v těžebním a dřevozpracujícím průmyslu. Je biologicky velmi dobře rozložitelný, nevnáší do životního prostředí škodlivé látky. Olej má velmi dobré mazací vlastnosti a svým složením účinně zabraňuje polymeraci při dlouhodobém působení vysokých teplot. Není určen jako mazací směs v palivu.

Použití:

Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine

Podobné produkty

BIOOMA LES 68