ANTIFREEZE G12++

Popis:

CARLINE ANTIFREEZE G12++ se ředí demineralizovanou vodou a používá se pro uzavřené chladicí systémy benzínových, dieselových či plynových motorů osobních a nákladních automobilů. Jedná se o kapalinu typu Si-OAT, která díky svému složení zaručuje dlouhodobou antikorozní ochranu všech kovových součástí chladicího systému vozidla. Její výměnný interval je 5 let, nebo dle doporučení výrobce vozidla (viz servisní manuál). Je volně mísitelná s kapalinami typu G12, G12+.

Normy a specifikace:

VW TL 774G, MAN typ 324 Si-OAT, BS 6580, NATO S 759, ASTM D 3306, ASTM D 4985, CUNA NC 956-16, MB 325.5, 325.6

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

ANTIFREEZE G12++ Destilovaná voda Bod tuhnutí (°C)
1 : 2 -18
1 : 1 -37