GARDEN 2T LS

Popis:

Garden 2T LS je určený k mazání všech dvoudobých vysokootáčkových benzínových motorů v zahradní technice - travní sekačky, motorové pily, křovinořezy, vyžínače, zemědělská mechanizace ale i sněžné skútry, ale také motocykly apod., které jsou mazány směsí oleje s benzinem nebo pomocí dávkovacího čerpadla.

Normy a specifikace:

API TC, ISO-L-EGD/OEM, JASO FD, TISI, HUSQVARNA 346 test

Použití:

S palivem se obvykle mísí v poměru 1:50 nebo dle doporučení výrobce motoru.

Bezpečnostní text:

H315 Dráždí kůži. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine

Podobné produkty

GARDEN OIL API-TC 2T RED