AdBlue®

Popis:

AdBlue® - ISO 22241-4-/-2/-3/-4/-5, AUS 32.

Normy a specifikace:

DIN 70070

Použití:

AdBlue® se používá v SCR technologii dieselových motorů jako zdroj čpavku. Použití AdBlue® upravují emisní normy EURO IV a EURO V. Dbejte pokynů výrobce vozu. Volně ložené zboží smí být skladováno pouze v nádobách tomu určených (např. stanice Mini Bulk). Je doporučeno skladování AdBlue® v IBC pod střechou. Na AdBlue® se vztahuje nejnižší třída ohrožení vod 1. AdBlue® není klasifikováno jako nebezpečné zboží. AdBlue® kdystalizuje při -11°C nemělo by být skladováno při teplotě nad 30°C a déle než 12 měsíců. Výrobcem kapaliny AdBlue® a držitelem licence VDA je GreenChem - www-greenchem-adblue.com.

Bezpečnostní text:

Není klasifikováno jako nebezpečná látka dle EU direktivy 67/548/EC.

Značka:

CarLine