CARLINE Rychlý start

Popis:

Vysoce kvalitní prostředek určený pro všechny druhy benzinových i naftových motorů, osobních a nákladních automobilů, v zemědělství i průmyslu zvláště pro tzv. studený start.

Použití:

Startování benzinových i dieselových motorů. Vhodný pro motoristy, průmysl i pro domácnosti.

Bezpečnostní text:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H302 Zdraví škodlivý při požití. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine