CARLINE TRANS 10W

Popis:

Carline Trans 10W je moderní, vysoce kvalitní hydraulický olej typu TDTO (Transmission and Drive Train Oil). Carline Trans 10W je určen pro výkonné hydraulické systémy stavebních strojů, zejména pro mazání hydrostatických i hydrodynamických mechanismů, převodů, koncových pohonů, spojek i „mokrých brzd“.

Normy a specifikace:

10W: Caterpillar TO-4; Komatsu KES 07.868.1; Allison C4(off-road)

Použití:

Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CarLine

Podobné produkty

MOGUL HYDRO 10W

FANFARO TO-4 POWERTRAIN 10W