LUBLINE COOL HW 20

Popis:

Lubline COOL HW 20 je emulzní kapalina na obrábění kovů, obsahující minerální olej. Tento produkt je vyroben na základě minerálního oleje s nízkým obsahem aromatických uhlovodíků, neutralizujících produktů kyseliny borité, aniontových a neiontových emulgátorů, inhibitorů koroze a stabilizátorů.

Použití:

Univerzální emulzní kapalina pro všechny kovoobráběcí procesy, určená pro použití při koncentraci 4-15 %. Vhodná pro obrábění oceli a slitin hliníku. Při mísení s vodou o tvrdosti 60 °dH (1080 ppm) nebo méně, koncentrát vytvoří stabilní emulzi s excelentními oplachovými, chladícími vlastnostmi a výbornou detergencí.

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine