MOGUL ERO 1070

Popis:

Je určena pro obráběcí operace prováděné jak na konvenčních obráběcích strojích, tak i na NC a CNC obráběcích centrech. Doporučená koncentrace 7 – 10 % dle podmínek obrábění vyhovuje pro třískové opracování širokého spektra ocelí, litin, neželezných kovů a jejich slitin. Její vynikající užitné vlastnosti nacházejí uplatnění zejména při obrábění lehkých slitin ale i dalších materiálů se zhoršenou obrobitelností. Obráběcí operace broušení se doporučuje provádět při koncentraci pohybující se na spodní hranici doporučené koncentrace, a to 7 %. Její vynikající mazací vlastnosti jsou využitelné i při operacích tváření plechů. Zvládá i hluboké tažení plechů a to zejména hlubokotažných do tloušťky cca 1,5 mm.

Normy a specifikace:

ISO 6743/7 MAA, Splňuje hygienickou normu TRGS 611

Použití:

MOGUL ERO 1070 je koncipovaný i jako náplň s omezenou hořlavostí určená do méně náročných hydraulických systému důlních stojek. Přípravu obráběcí kapaliny je nutné provádět tak, aby byl emulgační olej za stálého míchání přiléván do vody, ne opačně!

Bezpečnostní text:

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Značka:

Mogul