MOGUL TRANS 90 HT

Popis:

MOGUL TRANS 90 HT je určený zejména k mazání hypoidních event. jiných převodů moderních tramvají, majících specifické požadavky na vysokotlaké vlastnosti mazacího oleje. Je celoročně použitelný.

Normy a specifikace:

SAE 90, API GL-5, ČKD Tatra

Bezpečnostní text:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Mogul