MOGUL SYNT 300

Popis:

MOGUL SYNT 300 je moderně koncipovaná obráběcí kapalina skládající se ze syntetických mazacích a vysokotlakých přísad. Disponuje šetrnou biocidní složkou a souborem protikorozních přísad důležitých pro ochranu železných kovů a hliníkových slitin. Kapalina neobsahuje sekundární aminy, sloučeniny boru ani dusitany.

Normy a specifikace:

ISO 6743 ISO - L - MAH Splňuje hygienickou normu TRGS 611

Použití:

Používá se v koncentraci 4 až 10 % a je určena zejména pro obráběcí operace prováděné na strojích s přesně definovanou geometrií břitu - univerzálních, NC a CNC strojích a to do materiálů s dobrou nebo pouze zhoršenou obrobitelností. Vždy je důležité posuzovat i složitost prováděné obráběcí operace. Je vhodná i pro obráběcí operace prováděné broušením, tedy nástroji, kde není přesně definována jeho geometrie.

Bezpečnostní text:

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Značka:

Mogul