ANTIFREEZE G11 FN

Popis:

CARLINE Antifreeze G11 FN je celoroční chladicí kapalina typu C (G11) založená na bázi monoetylenglykolu (MEG). Je určena pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a lze ji využít i jako teplonosné médium pro vybrané topné systémy. Obsahuje směs organických a anorganických inhibitorů koroze zaměřenou na ochranu částí chladicího systému z barevných kovů, železa a litiny. Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty. Zabraňuje usazování vodního kamene. Kapalina je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami typu C.

Normy a specifikace:

VW TL 774C (ve všech normou hodnocených parametrech), ASTM D 4985, ASTM D 3306, MAN 324-SNF, Daimler Chrysler 325.0, BMW N 600 69.0., BS 6580:1992

Použití:

Kapalina je po naředění vodou určena pro plnění chladicích systémů osobních a nákladních automobilů, pracovních strojů, kolejových vozidel a stacionárních motorů. Výměnná lhůta: Dle doporučení výrobce vozidla, stroje, nebo zařízení. (obvykle 24 až 36 měsíců).

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

ANTIFREEZE G11 FN Destilovaná voda Bod tuhnutí (°C)
1 : 3 -12
1 : 2 -18
2 : 3 -25
1 : 1 -37