ANTIFREEZE G13

Popis:

CARLINE ANTIFREEZE G13 je výkonná chladicí kapalina pro nejmodernější motory osobních a nákladních automobilů. Zajišťuje dlouhodobou ochranu chladicího systému proti korozi. Je volně mísitelná s kapalinami typu G12, G12+,G12++.

Normy a specifikace:

VW TL 774J

Použití:

CARLINE ANTIFREEZE G13 se ředí demineralizovanou vodou a používá se pro uzavřené chladicí systémy benzínových, dieselových či plynových motorů. Kapalina díky svému složení zaručuje dlouhodobou antikorozní ochranu všech kovových součástí chladicího systému vozidla. Její výměnný interval je 5 let, nebo dle doporučení výrobce vozidla (viz servisní manuál).

Bezpečnostní text:

H302: Zdraví škodlivý při požití. H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky. H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

ANTIFREEZE G13 Destilovaná voda Bod tuhnutí (°C)
1 : 2 -18
1 : 1 -37
2 : 3 -24