CARLINE ANTIFREEZE G11 -30 °C

Popis:

Kapalina Carline Antifreeze G11 -30°C je celoroční chladicí kapalina typu C (G11). Je určena pro plnění chladicích systémů osobních a nákladních automobilů, pracovních strojů, kolejových vozidel a stacionárních motorů, kde je tento typ chladicího media předepsán výrobcem. Je bez omezení mísitelná s ostatními chladicími kapalinami typu C.

Normy a specifikace:

VW TL 774 C, ASTM D 3306, Daimler Chrysler 325.0, BMW N 600 69.0., BS 6580:1992, AFNOR NF R15–601

Použití:

Neředí se. Kapalina je určena k přímému použití do chladicího systému. Výměnná lhůta dle doporučení výrobce vozidla, stroje, nebo zařízení. (obvykle 24 až 36 měsíců). Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Značka:

CarLine