LUBLINE CUT EXT 90

Popis:

Lubline CUT EXT 90 je chlorovaný kovoobráběcí olej na minerálním základě. Používá se nezředěný pro beztřískové i třískové obrábění slitin stejně jako hladké uhlíkové oceli. Vzhledem k synergickému účinku EP aditiv a zlepšovačům mazacích schopností je Lubline CUT EXT 90 možné použít i na náročné beztřískové operace.

Použití:

Stabilní po dobu 12 měsíců pokud skladován při teplotě od 5 °C do 40 °C v neotevřených obalech. Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine