ANTIFREEZE R

Popis:

Koncentrovaná chladicí kapalina pro chlazení moderních spalovacích motorů. Po smísení s vodou je připravena k použití jako nezamrzající chladící a teplonosné medium. Je určena především pro chlazení moderních celohliníkových vysoce výkonných spalovacích motorů s požadavky na antikavitaci. Jedná se o většinu spalovacích motorů, vyrobených po roce 2000. Speciální složení aditiv zajišťující výbornou antikorozní ochranu všech částí chladicího systému spalovacích motorů ze slitin železa, hliníku nebo jejich kombinací, dále z hliníku nebo mědi.

Normy a specifikace:

AFNOR NFR 15-601, BS 6580/SAE J1034, ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985, MB 325.3, DEUTZ MWM, MAN 324 SNF, DAF 74002, IVECO, SCANIA TB 1451, VOLVO, RENAULT TRUCKS, JOHN DEERE H 24 B1, VW TL 774D, OPEL GM 6277/M, SAAB, FORD

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

ANTIFREEZE R Destilovaná voda Bod tuhnutí (°C)
1 : 1 -37
1 : 2 -18
1 : 3 -12
2 : 3 -27