Carline Antifreeze R

Popis:

Chladicí kapalina CARLINE® Antifreeze R je celoroční, koncentrovaná kapalina na bázi 1,2-Ethandiolu (monoethylenglykolu) určena pro chladicí okruhy osobních, užitkových i nákladních automobilů všech druhů. Obsahuje směs organických inhibitorů koroze zaměřenou na antikorozní ochranu hliníkových částí motoru, ale i částí z barevných kovů, železa a litiny. Neobsahuje fosfáty, aminy, nitridy ani borax. Zabraňuje usazování vodního kamene a zanášení chladicích systémů. Kapalina je bez omezení mísitelná s ostatními chladicími kapalinami na bázi glykolu, které plní uvedené normy.

Normy a specifikace:

Renault 41-01-001/P-typ D, AFNOR NFR 15-601, BS 6580 - BS 5117, ASTM D 3306, SAE J 1034.

Použití:

Ředí se demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Plní se do čistého chladicího systému a mění se dle pokynů výrobce daného vozu. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným použitím chladiva. Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

Carline Antifreeze R Destilovaná voda Bod tuhnutí (°C)
1 : 1 -37
1 : 2 -18