Lubline COOL GRA 20

Popis:

Lubline COOL GRA 20 je vodou ředitelná emulzní kapalina na broušení litiny, oceli, vysoce legované oceli a hliníku. Díky speciálně vybranému top emulgačnímu systému, moderní technologii a excelentním mazivostním přísadám je tento produkt vysoce univerzální. Lubline COOL GRA 20 pracuje velmi dobře v měkké i tvrdé vodě.

Použití:

Nejlépe skladovat od 10 °C do 40°C v uzavřených nádobách po dobu do 12 měsíců. Nevystavovat mrazu. Mírné odchylky v barvě a vzhledu jsou možné vzhledem k výběru surovin a nemají vliv na kvalitu a výkonnost kapaliny.

Bezpečnostní text:

H315: Dráždí kůži. H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine