Lubline DRAW-EV 30

Popis:

Lubline DRAW-EV 30 je speciální minerální řezný olej, který se používá nezředěný na lisování, hluboké tažení, vytlačování a ohýbání.

Bezpečnostní text:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Značka:

LubLine