Lubline COOL Z 3001

Popis:

Lubline COOL Z 3001 je vodou ředitelná emulzní obráběcí kapalina na běžné a těžké obrábění litiny, legované oceli, uhlíkové oceli, hliníku a barevných kovů. Lubline COOL Z 3001 vytváří stabilní emulzi v připravené vodě od 5 °dH do 25 °dH, v provozu je stabilní až do 60 °dH, má nízkou pěnivost emulze v doporučené kvalitě vody a dobrou antikorozní ochranu.

Bezpečnostní text:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine