MOGUL TB 32 S

Popis:

Výrobky skupiny MOGUL TB S jsou turbínové oleje s prodlouženou životností vyráběné z hluboce rafinované redestilované hydrogenáty nejvyšší kvality. Obsahují speciální přísady poslední vývojové generace ke zvýšení oxidační stálosti a ochrany proti rezivění. Mají mimořádnou životnost a velmi dobrou odolnost proti tvorbě trvalé emulze nízký sklon ke tvorbě pěny a vynikající odlučivost vzduchu.

Normy a specifikace:

ISO VG 32, ISO 6743/5 TS, TSA, TG, TGB, DIN 51 502 TD, DIN 51 515 část 1 L-TD, DIN 51 517část 2 CL, ČEZ, a.s., ŠKODA TURBÍNY, SOLAR Turbines

Použití:

Jsou určeny především k mazání parních, plynových a vodních turbín, turbokompresorů, malých vzduchových kompresorů a některých rotačních vývěv. Výhodné je jejich použití všude tam, kde se požaduje mimořádně dlouhá životnost olejové náplně. Uplatňují se i jako pracovní média v hydrostatických soustavách (v kvalitě olejů výkonnostní třídy HL s prodlouženou životností, pracující např. v regulačních soustavách) nebo jako "oběhové" mazací oleje s dlouhou životností výkonnostní třídy CL. Typické aplikace jednotlivých viskozitních tříd olejů této skupiny jsou: MOGUL TB 32 S a MOGUL T 46 S - mazání oběhových soustav parních a plynových turbín, turbokompresorů apod.

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Mogul