CARLINE ANTIFREEZE HT -35°C

Popis:

Kapalina CarLine Antifreeze HT je celoroční chladicí kapalina. Je určena pro chladicí okruhy automobilů všech druhů. Obsahuje směs inhibitorů koroze na základě OAT (Organic Acid Technology), odpěňovačů, stabilizátorů a dalších aditiv zaměřenou na ochranu částí chladicího systému z barevných kovů, železa a litiny. Brání vzniku kavitační koroze a tvorbě usad vodního kamene. Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty. Kapalina je mísitelná s ostatními chladicími kapalinami typu HT a kapalinami shodné specifikace. Kapalina je určena pro plnění chladicích systémů osobních a nákladních automobilů, pracovních strojů, kolejových vozidel a stacionárních motorů. Je vhodná zejména pro vysoce teplotně namáhané přeplňované motory, které plnící emisní limity EURO 5 a EURO 6 a také pro motory používající jako palivo CNG. Výměnná lhůta je dle doporučení výrobce vozidla, stroje, nebo zařízení.

Normy a specifikace:

Kapalina pro chladící systémy automobilů všech druhů. ASTM D 6210-1FF (antikorozní ochrana nad požadavky dané normou ASTM D 6210), BS 6580, FVV Heft R 443, Afnor R 15/601, SAE J 1034, JIS K 2234, KSM 2142, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, EMPA, ASTM D 3306, ASTM D 4985, NATO S 759 E/L 1415c

Použití:

Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H302 Zdraví škodlivý při požití.

Značka:

CarLine

Ke stažení: