CARLINE ANTIFREEZE G11 FN -38°C

Popis:

Chladící kapalina Antifreeze G11 FN -38°C je celoroční, vysoce kvalitní kapalina určená pro chladicí okruhy automobilů všech druhů a jako teplonosné médium pro topné systémy dle normy VW TL 774/C. Antifreeze G11 obsahuje speciálně vyváženou směs inhibitorů koroze na organické bázi zaměřenou na ochranu hliníkových částí motoru i částí z barevných kovů a železa. Zabraňuje také tvorbě vodního kamene, zanášení chladících a teplonosných systémů. Doba výměny kapaliny je 3 roky nebo dle doporučení výrobce automobilu. je vhodná pro všechny osobní, užitkové a nákladní auta a je mísitelná s ostatními chladícímí kapalinami na bázi glykolu vyhovující normě VW TL 774/C.

Normy a specifikace:

VW TL 774/C

Použití:

Plní se do čistého chladiče a vyměňuje se po tříletém provozu nebo dle pokynů výrobců automobilů v závislosti na počtu najetých kilometrů. Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným použitím. KAPALINA JE JIŽ NAŘEDĚNA PŘÍMO PRO PLNĚNÍ. Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H302 Zdraví škodlivý při požití.

Značka:

CarLine