LUBLINE COOL BA 3714

Popis:

Lubline COOL BA 3714 je vodou ředitelná emulzní obráběcí kapalina na běžné obrábění litiny, legované oceli, hladké uhlíkové oceli a hliníku. Lubline COOL BA 3714 může být užívána jak v měkké, tak v tvrdé vodě, je vhodná pro jednotlivé stroje, stejně jako pro centrální systémy.

Použití:

Nejlépe skladovat od 5 °C do 40°C v uzavřených nádobách po dobu do 12 měsíců. Nevystavovat mrazu. Mírné odchylky v barvě a vzhledu jsou možné vzhledem k výběru surovin a nemají vliv na kvalitu a výkonnost kapaliny.

Bezpečnostní text:

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine