Clean Aqua A 125

Popis:

Vodou ředitelný koncentrát na mytí ocelových povrchů lakovaných i nelakovaných, dílenských podlah, fasád domů a odstavných ploch.

Použití:

Chraňte před mrazem, skladovatelnot od +10°C do +30°C v původních, dokonale uzavřených obalech.

Bezpečnostní text:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Značka:

CleanLine