CLEAN AQUA A 11

Popis:

Vysoce účinný alkalický čisticí a odmašťující přípravek určený k čištění znečištěných a mastných lakovaných či kovových povrchů.

Použití:

Chraňte před mrazem, skladovatelnost od +10°C do +30°C v původních, dokonale uzavřených obalech. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Značka:

CleanLine