LUBLINE KAM 100

Popis:

Průmyslový olej LUBLINE KAM 100 je primárně určen pro objemové tváření spojovacího materiálu v postupových tvářecích systémech. Vyznačuje se zvýšenou oxidační stabilitou a zvýšenou mazací schopností. Aplikace oleje do pracovního prostoru nástroje může být provedena přímým nástřikem přímo do pracovního prostoru nástroje, nebo máčením obráběného materiálu v olejové lázni.

Normy a specifikace:

ISO VG 100

Použití:

Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým slunečním paprskům nebo mrazu

Bezpečnostní text:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

LubLine