LUBLINE COOL BS 10

Popis:

Lubline COOL BS 10 je určen zejména jako obráběcí kapalina pro lehké až střední operace řezání, soustružení, frézování a broušení na standartních obráběcích strojích, obráběcích centrech a velmi vhodné je také použití na strojních a pásových pilách. Je určen pro široké spektrum materiálů ocelí a litin i neželezných kovů a jejich slitin. Doporučená koncentrace je 6 - 9% v závislosti na daném typu obrábění. Nejnižší doporučovaná koncentrace je 6%, zejména pro operace broušení. Před naplněním nového stroje a při každé další výměně je velmi vodné použít vhodný systémový čistič a také minimálně jeden den před nasazením skladovat při min. teplotě 15°C. Při mísení postupně přidávejte koncentrát do vody s korekcí faktoru refraktometru 3,0 a nejnižší doporučovanou hodnotou PH 8,0.

Normy a specifikace:

ISO 6743 ISO-L – MAE, hygienická norma TRGS 611

Použití:

Skladovat v uzavřených obalech, ve větraných prostorech při teplotách 10 – 40°C, produkt je stabilní až 12 měsíců.

Bezpečnostní text:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Značka:

LubLine