MOGUL EKO L2

Popis:

MOGUL EKO L2 je plastické mazivo, vyrobené ze syntetického esteru a kvalitního řepkového oleje, zpevněného vápenatým mýdlem. Je zušlechtěno přísadami ke zvýšení oxidační stability a ochranných schopností proti korozi a přísadami ke zlepšení vysokotlakých vlastností a přilnavosti. Vyznačuje se snadnou biologickou rozložitelností. Má krátkovláknitou strukturu, je poloměkké konzistence.

Normy a specifikace:

NLGI 2, ISO 6743/9 BBEB 2, DIN 51 502 KP2E-20

Použití:

Je určeno zejména k mazání kluzných, ale i valivých ložisek, malých ozubených převodů event. dalších mazaných kontaktů, pracujících za normálních nebo zvýšených tlaků. Je vhodné k mazání všech pohyblivých uložení, která pracují ve vlhkém prostředí nebo v přímém kontaktu s vodou. Hlavní oblastí jeho aplikace je mazání kluzných i některých valivých uložení mobilních strojů (např. zemědělské stroje - kombajny, sekačky, lesních a stavebních mechanismů atd.), zejména v těch případech, kdy je nebezpečí kontaminace životního prostředí uniklým mazivem (např. ochranná ekologická pásma apod.). S výhodou se používá i k promazávání podvozků dopravních prostředků jako biologicky rozložitelná alternativa maziv na ropné bázi.

Značka:

Mogul