KATEBIT R 65

Popis:

Rychleštěpná silniční emulze pro nátěry a výspravy vozovek.

Použití:

Asfaltové kationaktivní emulze KATEBIT jsou vhodné k použití pro výstavbu a údržbu vozovek a konstrukcí pozemních komunikací, letištních, dopravních a jiných ploch. Lze je použít pro spojovací postřiky, nátěry vozovek, kalové zákryty, výspravy výtluků ruční i mechanizované, zalévání trhlin, studené obalované směsi a recyklace za studena. Při zpracování je nutné se řídit příslušnými technickými normami (ČSN) a technickými podmínkami Ministerstva dopravy (TP). Asfaltové kationaktivní emulze KATEBIT jsou určeny ke zpracování za studena. Aplikují se při teplotě nejméně +5 °C. Lze je jednorázově ohřát na teplotu nejvýše 60 °C. V případě nebezpečí mrazu nebo deště nelze tyto aplikace provádět. Po skladování v klidu a před zpracováním je vhodné emulze krátce promíchat. Nesmí přijít do styku s anionaktivními emulzemi nebo jinými alkalickými látkami, neboť by došlo k jejich vysrážení.

Značka:

Paramo