GUMOASFALT SA23

Popis:

Gumoasfalt SA 23 je asfaltová vodní suspenze, v níž je použit jako pevný emulgátor jemně mletý bentonit. Vyznačuje se vysoko i nízkoteplotní odolností zaschlého filmu, tj.větší odolností k slunečnímu žáru a pružností při nízkých teplotách.

Použití:

K provádění bezešvých hydroizolačních povlaků na plochých a sklonitých střechách, k provádění lepících a krycích nátěrů na různých podkladech, na údržbu asfaltových krytin zhotovených z asfaltových pásů.

Značka:

Paramo