GUMOASFALT SA27

Popis:

GUMOASFALT SA 27 je asfaltová zásaditá emulze asfaltu ve vodě s obsahem polymerních přísad.

Použití:

GUMOASFALT SA 27 se zpracovává za studena po dokonalém promísení emulzní (A) a práškové (B) složky. Při zhoustnutí emulzní složky A je možno ji předem zředit 5 % vody. Směs zpracovat do 1 hodiny od smísení. Nanáší se jako stěrka na připravený podklad v jedné nebo dvou vrstvách. V náročných případech je vhodné provést vyztužení vložkou ze skelné tkaniny (200-250g/m²), položené do mokré první vrstvy. Proti dešti je nanesená vrstva odolná asi po 5 hodinách, úplné zatvrdnutí po 1-3 dnech podle teplotních podmínek. Do ztvrdnutí je třeba izolaci chránit před mechanickým poškozením. Bude-li na ní dlouhodobě působit voda shora, je vhodný uzavírací nátěr lakem RENOLAK ALN nebo RENOLAK MOAL. Izolace není vhodná na vytváření pochůzných vrstev.

Značka:

Paramo