PARAFALT ASF 160/220

Popis:

Je vyroben z destilačního zbytku vakuové destilace ropy a upraveny polofoukánim. V případě požadavku na zlepšení přilnavosti ke kamenivu lze asfalt pro hutněné asfaltové vrstvy dodávat s přídavkem adhezní přísady.

Normy a specifikace:

ČSN EN 12 591

Použití:

Použití: pro penetrační úpravy a nátěry dle ČSN 73 6129; Zpracování: za horka, každá úprava vždy dle příslušné ČSN. Doprava: V tekutém stavu v autocisternách, které musejí byt izolované a vybavené topnými hady.

Značka:

Paramo