SERVO – AKTIVNÍ PĚNA A

Popis:

Žlutá kapalina charakteristické vůně. Směs tenzidů s přísadou speciálních zpěňujících látek s vysokým odmašťujícím účinkem.

Použití:

Používá se v mycích linkách k předmytí silně znečištěných automobilů. Pěnový efekt lze regulovat množstvím pěny a tlakem vzduchu.

Bezpečnostní text:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Značka:

Velvana