Coyote Silkal 93

Popis:

Ideální mazivo na ložiska, čepy, elektrická a startovací zařízení, zámky, jízdní kola, lyžařská vázání. Ošetřuje těsnění dveří, hadice chladicího systému, gumové lišty. Dokonalý separátor při lisování a odlévání plastických hmot, pryskyřic a pryžových výrobků. Vodoodpudivý.

Bezpečnostní text:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Coyote