Logistika

Naše společnost má oprávnění k vnitrostátní i mezinárodní silniční přepravě zboží pro vlastní i cizí potřeby. Přesto se většina přeprav provádí pro společnost OMA CZ jako distribuce zboží k zákazníkovi nebo dovoz zboží od výrobců do vlastních skladů.

Společnost vlastní řadu vozidel umožňujících odvoz nákladů od 1 do 25000 kg. Jedná se o vozidla s nosností od 1 do 26 tun. Všechna vozidla jsou vybavena tak, aby mohla přepravovat zboží v kusech dle ustanovení ADR. Disponujeme také jedním 3-komorovým cisternovým vozidlem o celkovém objemu přepravované látky 6 300 lt, v provedení pro přepravu dle ADR s kódem cisterny LGBF, převážně přepravující mazací oleje a ojediněle motorovou naftu. Vozidlo je vybaveno velko i malovýdejem. Dále máme k dispozici jedno 2-komorové cisternové vozidlo o celkovém objemu přepravované látky 13 200 lt, také v provedení pro přepravu dle ADR s kódem cisterny LGBF, převážně přepravující motorovou naftu a také s velko i malovýdejem. Další možností cisternové přepravy je vozidlo v provedení pro přepravu kontejnerů BDF, z nichž jeden má cisternovou nástavbu s možností přepravy pouze látek nepodléhajícím ustanovení ADR a je používáno pouze k přepravě a skladování mazacích olejů. Nástavba je 5-komorová v provedení s velko i malovýdejem.