Zpětný odběr maziv

Ve spolupráci s oprávněnými společnostmi pro sběr nebezpečných odpadů zajišťujeme zpětných odběr upotřebených olejů, maziv a ostatních nebezpečných výrobků. Našim zákazníkům jsou oleje nemísitelné s vodou odebírány ZDARMA (do výše odběru nových produktů). Při samotném svozu vydává příslušná společnost evidenční list o Přepravě Nebezpečného Odpadu (EPNO).