CARLINE ANTIFREEZE HD

Popis:

Chladiaca kvapalina typu HD (heavy duty) určená pre namáhané motory nákladných automobilov, autobusov a pracovných strojov. CARLINE ANTIFREEZE HD je špeciálna chladiaca kvapalina s inhibítormi korózie, stabilizátormi, odpeňovačmi a ďalšími aditívami. Plne zodpovedá norme ASTM D 6210 pre zaťažované motory nákladných automobilov a autobusov. Jej vysoký obsah vhodných inhibítorov korózie, ako sú molybdeňany, dusitany, zaisťuje dlhodobú ochranu chladiaceho systému proti korózii.

Normy a špecifikácie:

ASTM D 6210, BS 6580 (UK), SAE J 1034 (I), CUNA NC 956-16 (I), FVV Heft R 443 (D), Afnor R 15/601 (1) (F), EMPA (CH), UNE 26361-88 (E), JIS K 2234 (1) (J), KSM 2142 (K), EIL 1415 C (MIL.Italy), NATO S 759, CAT EC-1, Navistar B1 Type III, Cummins CES 14603, John Deere HD 24, MAN 324, Mercedes DBL 325, Detroit Diesel/SE 298, Land Rover C.S., GM 1825/1899 H.T., MTU 5048, Volvo Saab Scania 6901, Kenwoth R 026-170-97, Mack 14GS7009, Freighliner 48-22880, New Holland WSN-M97B18 D, Paccar C.S., Peterbilt 8502.002, IVECO 18-1830

Použitie:

Po nariedení s demineralizovanou vodou určená pre chladiace systémy dieselových a plynových motorov. Dlhodobo chráni proti poškodeniu mrazom a koróziou. Horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti. Spotrebujte do 60 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné text:

H302 Škodlivý po požití. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Značka:

CarLine

Tabulka ředění:

CARLINE ANTIFREEZE HD Destilovaná voda Bod tuhnutia (°C)
1 : 2 -18
1 : 1 -37