CARLINE ANTIFREEZE G11 -30 °C

Popis:

Kvapalina Carline Antifreeze G11 FN -38°C je celoročná chladiaca kvapalina typu C (G11). Je určená pre plnenie chladiacich systémov osobných a nákladných automobilov, pracovných strojov, koľajových vozidiel a stacionárnych motorov, kde je tento typ chladiaceho média predpísaný výrobcom. Je bez obmedzení miešateľná s ostatnými chladiacimi kvapalinami typu C

Normy a špecifikácie:

VW TL 774 C, ASTM D 3306, Daimler Chrysler 325.0, BMW N 600 69.0., BS 6580:1992, AFNOR NF R15–601

Použitie:

Neriedi sa. Kvapalina je určená k priamemu použitiu do chladiaceho systému. Výmenná lehota podľa doporučenia výrobcu vozidla, stroja, alebo zariadenia. (bežne 24 až 36 mesiacov).

Bezpečnostné text:

H302 Škodlivý po požití. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov při dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Značka:

CarLine