CARLINE Antifreeze G12++ -37°C

Popis:

CARLINE ANTIFREEZE G12++ sa riedi demineralizovanou vodou a používa sa pre uzavreté chladiace systémy benzínových, dieselových a plynových motorov osobných a nákladných automobilov. Jedná sa o kvapalinu typu Si-OAT, ktorá vďaka svojmu zloženiu zaručuje dlhodobú antikoróznu ochranu všetkých kovových súčastí chladiaceho systému vozidla. Jej výmenný interval je 5 rokov, alebo podľa odporučenia výrobcu vozidla (viď servisný manuál). Je voľne miešateľná s kvapalinami typu G12, G12+.

Normy a špecifikácie:

VW TL 774G, MAN typ 324 Si-OAT, BS 6580, NATO S 759, ASTM D 3306, ASTM D 4985, CUNA NC 956-16, MB 325.5, 325.6

Použitie:

Minimálna trvanlivosť je 60 mesiacov od dátumu výroby. Kvapalina je nariedená na bod tuhnutia -37°C, ďalej sa neriedi.

Bezpečnostné text:

H302 Škodlivý po požití. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Značka:

CarLine

K stiahnutiu: