Komplexní péče o náplně strojů

Ve spolupráci s certifikovanou laboratoří optimalizujeme a provádíme servisní činnost v oblasti péče o provozní náplně strojů.

Naše společnost OMA CZ, a.s. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci inovuje své stávající produkty pomocí nanoaditiv.

Výsledkem budou produkty, které budou mít lepší užitné vlastnosti.
Těmito produkty budeme schopní zlepšit servisní činnost v oblasti péče o provozní náplně strojů a automobilů.

Tato spolupráce je financována z veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích – „Inovační vouchery 2016-2017“ v rámci Vyhlášení programu 2.2 „Regionální inovační program“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“.

Liberecký kraj