CARLINE Autošampon MAX

Bezpečnostní text:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Značka:

CarLine