CARLINE AUTOMATIC II D

Popis:

CARLINE AUTOMATIC II D je vysoce výkonná kapalina pro automatické převodovky. Je doporučena pro použití v automatických převodovkách osobních a užitkových automobilů, kde je požadována specifikace GM DEXRON IID. Je rovněž vhodná pro systémy posilovačů řízení, některé hydraulické aplikace a některé ručně řazené převodovky, pro něž je specificky určeno použití kapaliny pro automatické převodovky.

Normy a specifikace:

Allison C4; Ford M2C163A; GM Dexron IID; Voith G607; Caterpilar TO-2; ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C; MB 236.7; MAN 339 TYPE D;

Použití:

Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. .

Značka:

CarLine

Podobné produkty

MOGUL TRANS ATF DII

PEMCO IMATIC 420 ATF IID

FANFARO ATF II D